• Carlo Bononi
  • Carlo Bononi
  • Carlo Bononi
  • Carlo Bononi
  • Carlo Bononi
  • Carlo Bononi
  • L'arte per l'arte
 
155
Carlo Bononi

Carlo Bononi

Watch the videos!

150
2018

2018 at Palazzo dei Diamanti
States of Mind
Gustave Courbet


Exclusive preview

75
L'arte per l'arte

L'arte per l'arte
Da Previati a Mentessi,
da Boldini a De Pisis


Castello Estense

 
 
Palazzo dei Diamanti Arte a Ferrara

Palazzo dei Diamanti
Corso Ercole I d’Este 21, 44121 Ferrara
tel +39 0532 244949

login